Cultuurcoach Amateurkunsten

Onderdeel
Centre Céramique Kumulus NHM
Opleidingsniveau
HBO
Werkuren
parttime
Publicatiedatum
Sluitingsdatum

Cultuurcoach amateurkunsten
(0,6 fte)

 

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Wie zijn wij?
Centre Céramique is een gemeentelijke culturele instelling. Bibliotheek, kenniscentrum voor Cultureel Erfgoed, een knooppunt voor talentontwikkeling en het kloppend hart voor cultuurparticipatie in Maastricht.

Onze missie: Iedereen toegang tot kennis en cultuur, als bron van inspiratie en plezier. C3 biedt kansen en diensten voor alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de kennis- en informatiesamenleving. Wij zorgen dat iedereen zich in een vertrouwde omgeving, blijvend kan ontwikkelen. We vinden samenwerking met partners in de culturele sector, het onderwijs en zorg en welzijn belangrijk. De klant staat bij ons voorop. Wij werken vol enthousiasme om klanten plezier en de juiste ontwikkeling te bieden, actueel en verrassend te blijven en daarbij iedereen deskundig antwoord en advies te geven.

De Uitdaging
De Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat zowel amateurkunstverenigingen als individuele amateurkunstenaars kunnen rekenen op inhoudelijk advies, ondersteuning bij subsidieaanvragen en/of facilitaire ondersteuning bij hun activiteiten. Sinds 2020 voorziet het bureau voor de amateurkunsten KunstActief onder de vleugels van Cultuurmakers Maastricht, het amateurkunstenveld van nieuwe impulsen. Amateurkunstbeoefening is bij uitstek actieve cultuurparticipatie en draagt bij aan het plezier en welzijn van mensen en maatschappelijke participatie.

Iedereen kan meedoen en iedereen kan cultuur maken!

Cultuurmakers is de werknaam van het cluster Cultuurparticipatie dat met een aantal medewerkers vorm en inhoud geeft aan een meerjarenprogramma dat zoveel mogelijk inwoners van de stad in staat stelt actief te participeren in cultuur, dit als effectief middel voor een saamhorige en solidaire stad. We willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de mentale en fysieke gezondheid van jong en oud.

Cultuurcoach
De cultuurcoach amateurkunst richt zich vooral op de formeel en informeel georganiseerde amateurkunsten in Maastricht. Waarbij in het bijzonder aandacht is voor groepen die een drempel ervaren tot Cultuurdeelname. Dit doe je op basis van bottom-up behoeftes te inventariseren binnen de samenleving, het culturele veld, het sociale veld en door te kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van kunst- en cultuurontwikkeling.

Dit ga je doen
Wij zoeken een enthousiaste collega voor de volgende werkzaamheden:

 • De cultuurcoach bekijkt samen met de programmaregisseur cultuurparticipatie en de beleidsmedewerker cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden;
 • Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, vrijwilligers-initiatieven op cultureel gebied  en culturele instellingen;
 • Mogelijk organiseren week van de amateurkunst;
 • Advisering over subsidies en fondsenwerving en het zelfstandig afhandelen van subsidieaanvragen;
 • Toekomstbestendig maken van culturele netwerken en amateurkunstverenigingen;
 • Advisering bij het voorbereiden en realiseren van kunst- en cultuurprojecten;
 • De cultuurcoach voert uit en coördineert mede het inhoudelijk en administratief proces rondom de uitvoering van cultuurprogramma’s en –activiteiten in de stad voor de doelgroep amateurkunsten;
 • De cultuurcoach coördineert en stemt diverse werkzaamheden af m.b.t de uitvoering van het amateurkunstenplan 2023-2028 en overzicht houden m.b.t. alle lopende projecten, aanspreekpunt voor de verenigingen, individuele amateurkunstenaars, de landelijke en provinciale partners en deelnemen aan kennisdelings-bijeenkomsten over de staat van het amateurkunstenveld;
 • De cultuurcoach bouwt een netwerk op aan sociale en culturele partners in Maastricht die zich verbinden aan Cultuurmakers Maastricht middels het opzetten en uitvoeren van participatieve activiteiten. Deze samenwerkingen zijn gericht op de specialisatie van de desbetreffende cultuurcoach (Ouderen, Jongeren, Wijken en Amateurkunst). De cultuurcoach kan dit netwerk te allen tijde inzichtelijk maken, vernieuwen en onderhouden.

Dit breng je mee

 • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur een opleiding op het gebied van een culturele en maatschappelijke vorming
 •  Ervaring met en kennis van cultuur, het sociale domein en vrijwilligerswerk
 • Bekend zijn met de plaatselijke situatie op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur (of in staat dit snel eigen te maken)
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid
 • Stressbestendig
 • Empathisch
 • Creatief
 • Nieuwsgierig
 • Open, actief en flexibel
 • Daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Initiatief en zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Ondernemend handelen
 • Integraal werken
 • Presentatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Vermogen tot motiveren

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 0,6 fte (= 24 uur p/w).
Het salaris wordt ingepast in schaal 9 (€ 2.865 - € 4.208) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 7 februari 2023 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Danny van Eijsden, teammanager via danny.van.eijsden [at] maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteren