Handhavingsjurist (milieu, bouw en openbare ruimte)

Onderdeel
Handhaven Openbare Ruimte
Opleidingsniveau
HBO
Werkuren
fulltime
Publicatiedatum
Sluitingsdatum

Handhavingsjurist (milieu, bouw en openbare ruimte)

2 fte

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De afdeling Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) van de gemeente Maastricht zet zich in voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. We doen dit door het opstellen van beleid en regels, door het al dan niet verlenen van vergunningen, door het samen met partners bestrijden van overlast, criminaliteit en ondermijning, door het bevorderen van naleefgedrag en waar nodig door handhavend optreden. VenL bestaat uit 7 teams (Vergunnen Wabo, Vergunnen Openbare Ruimte Horeca en Parkeren, Handhaven Wabo, Handhaven Openbare Ruimte, Veiligheid, Beleid en Juridische Zaken en het Bedrijfsbureau VenL).

In welk(e) team(s) ga je werken?
Je gaat primair werken in het team handhaven Wabo. Het team houdt zich bezig met handhaving op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Naast ongeveer zeven bouwhandhavers, bevat het team ook nog drie milieuhandhavers, twee handhavingsjuristen, een coördinator woonwagenlocaties, een werkverdeler en een teammanager.

Jaarlijks behandelen we ongeveer 1100 meldingen over illegale bouw- of milieuactiviteiten. Ook voeren we onder andere periodieke controles op het gebied van milieu en brandveiligheid uit. Vanwege het vertrek van enkele handhavingsjuristen zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. We zoeken collega’s voor een fulltime dienstverband.
Je komt terecht in een professioneel, sterk gemotiveerd en supergezellig team waarin iedereen op een fijne en gelijkwaardige manier met elkaar samenwerkt. Er is voldoende tijd voor leuke momenten en een gezellig uitje is ons ook niet vreemd.
Ook ga je voor een deel van je tijd werkzaamheden verrichten voor het team handhaven openbare ruimte. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar maar dan gericht op de overtredingen in de openbare ruimte.

Wat ga je doen als handhavingsjurist?

 • Je geeft uitvoering aan het primaire juridische proces bij handhaving. Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van de juridische stappen in o.a. de bestuursrechtelijke procedures;
 • Je ondersteunt de handhavers juridisch bij de uitvoering van hun taak;
 • Je stelt de vereiste besluiten op bij het toepassen van herstelmaatregelen, zoals een voornemen voor het opleggen van een last als ook het opleggen van een last. Tevens neem je zienswijzen in ontvangst en je reageert hierop in de besluitvorming;
 • Je adviseert vanuit het juridisch vakspecialisme en je faciliteert en ondersteunt de primaire processen binnen het team;
 • Je signaleert en levert ontwikkelingsvoorstellen vanuit de vakdiscipline ter verbetering van het team;
 • Je draagt bij aan de kwaliteitsbewaking ten aanzien van de primaire processen binnen het team en levert bouwstenen aan voor de bewaking van die kwaliteit;
 • Je draagt bij aan juridische kennisoverdracht op het gehele werkterrein van het team en je bent inhoudelijk klankbord voor de andere medewerkers binnen het team;
 • In overleg met het teammanagement zorg je voor de noodzakelijke afstemming en communicatie met de betrokken disciplines binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden (verbetering onderlinge interactie en communicatie);
 • Je ondersteunt in de ontwikkeling van beleid op het werkterrein VTH en/of toetst dit beleid.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, gedegenheid en kwantiteit van je te realiseren doelen en adviezen;
 • Je levert desgevraagd gegevens aan voor managementrapportages;
 • Je bespreekt desgevraagd casussen met het bestuur;
 • Je werkt samen met en ondersteunt je collega juridisch medewerker in het team;
 • Je wordt bij gelegenheid vanuit jouw expertise betrokken bij team overstijgende zaken;
 • Samen met een collega voer je de hiervoor genoemde taken voor een nog te bepalen gedeelte van je tijd ook uit voor het team handhaven openbare ruimte.

 Wat verwachten wij van jou? 

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding hbo-recht of wo-Nederlands recht;
 • Je hebt kennis van of affiniteit met de relevante rechtsgebieden en ervaring met Rechtsbeschermingsprocedures;
 • Je hebt al enige ervaring met het werken in een overheidsomgeving en je bent daardoor enigszins politiek sensitief;
 • Je komt zelfstandig tot een goed oordeel bij de analyse van (complexe) casussen;
 • Je kunt systematisch de juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen halen en weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en verbanden te leggen;
 • Je hebt het vermogen om inhoud, proces en organisatie van de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de omgeving (integraal denkvermogen);
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Kennis van en/of ervaring met het vakgebied vergunnen, toezicht en handhaven is een pre.

 Welke competentie vinden we belangrijk?

 • Deskundig
 • Analytisch, conceptueel denkvermogen
 • Resultaatgericht
 • Enthousiast
 • Stevige persoonlijkheid
 • Klantgericht, omgevingsbewust
 • Op samenwerken gericht
 • Accuraat, in staat eigen werk te plannen en te organiseren

Dit bieden wij jou!
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie voor in eerste instantie de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid kan de aanstelling omgezet worden in een vast dienstverband.

Het salaris wordt op basis van opleiding, kennis en/of ervaring toegekend in maximaal schaal 10 (€ 3396 - € 5009). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 28 september 2023 via de button en stuur je motivatie en cv.
Wil je eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Ralf In de Braekt, teammanager handhaven Wabo, e-mail ralf.in.de.braekt [at] maastricht.nl (ralf[dot]in[dot]de[dot]braekt[at]maastricht[dot]nl)

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via vacaturebox.p&o [at] maastricht.nl (vacaturebox[dot]p&o[at]maastricht[dot]nl).

Solliciteren