Ketenregisseur Zorgcriminaliteit

Onderdeel
RIEC
Opleidingsniveau
HBO
Publicatiedatum
Sluitingsdatum

Per direct is het RIEC Limburg op zoek naar een
Ketenregisseur Zorgcriminaliteit

 

Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie van samenwerkende overheidspartners in de provincie Limburg. Van het netwerk maken o.a. deel uit de 31 gemeenten, de provincie, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, FIOD, UWV, Nederlands Arbeidsinspectie en Koninklijke Marechaussee.

Het samenwerkingsverband richt zich op de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.
Hiertoe heeft het RIEC twee kerntaken:

 1. het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de partners en
 2. het ondersteunen van het lokaal/provinciaal bestuur met expertise om hun verantwoordelijkheid in de aanpak van ondermijning inhoud te geven.

Aanpak en preventie zorgcriminaliteit
Met zorgcriminaliteit wordt de verwevenheid tussen zorg en criminaliteit bedoeld. Kwetsbare personen in onze samenleving moeten goede zorg krijgen en zorggelden moeten op een doelmatige en rechtmatige wijze worden besteedt. De praktijk laat echter zien dat de zorg in toenemende mate door criminelen wordt gezien als verdienmodel. Criminele en malafide zorgaanbieders houden zich bezig met zorgfraude, PGB-fraude en/of andere vormen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Door zorgcriminaliteit wordt de overheid financieel benadeeld. Maar de overheid financiert en faciliteert hierdoor eveneens (direct of indirect) crimineel gedrag en criminele organisaties. Bovendien maakt zorgcriminaliteit slachtoffers. Juist daar waar de burger verwacht beschermd te worden door de overheid ondermijnt zorgcriminaliteit dit vertrouwen.

Als ketenregisseur zorgcriminaliteit zet jij je samen met ketenpartners in voor het realiseren van een integer zorgveld. Preventieve maatregelen en het opwerpen van barrières in de keten zijn uiterst belangrijk. Jij hebt een sleutelrol in deze aanpak.

Dit ga je doen

De kern van je werk is het ontwikkelen van de veelal preventieve aanpak van zorgcriminaliteit door de samenhang en samenwerking binnen de keten van betrokken organisaties te verbeteren.

 • Je fungeert als aanjager van de integrale aanpak, zorgt dat de integrale aanpak op beleidsmatig en operationeel/interventie niveau geborgd is in de gemeenten van Limburg en de daarmee samenwerkende organisaties en stuurt/initieert/coördineert het complexe proces van samenwerking tussen de ketenpartners;
 • Je bevordert de samenwerking in de gehele keten van pro-actie/preventie tot nazorg, gericht op het tegengaan van zorgcriminaliteit c.q. het opwerpen van barrières;
 • Je genereert bestuurlijke ambities vertaalt deze naar concrete plannen;
 • Je bent de verbindende schakel tussen de gemeenten en ketenpartners;
 • Je draagt zorg voor verbinding van diverse experts (kennisopbouw en kennisbehoud);
 • Op basis van je kennis ondersteun je de ketenpartners op gebied van signalen en bestuurlijke en/of integrale casuïstiek en je weet de juiste interne en externe verbindingen te leggen naar andere partijen;
 • Je bent voorzitter van een provinciale expertgroep Zorgcriminaliteit;
 • Je organiseert voorlichting en preventie in afstemming met interne en externe partners;
 • Je onderhoudt contacten en komt tot betekenisvolle allianties met en tussen ketenpartners zoals: gemeenten, zorgkantoren, politie, belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie, het informatie knooppunt zorgfraude en VNG-naleving.  

Functieprofiel ketenregisseur.

 • een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • inzicht in de wereld van openbaar bestuur, politie, belastingdienst en justitie;
 • inzicht in de wereld van zorg en veiligheid is een pre;
 • politieke en bestuurlijke sensitiviteit en belangstelling;
 • ervaring en affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden;
 • op strategische en tactisch niveau kunnen denken en de vertaalslag naar het uitvoeringsniveau kunnen maken;
 • vaardig zijn in het verbinden van personen en organisaties;
 • uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • je moet flexibel, ondernemend en enthousiast zijn;
 • je moet partners kunnen motiveren, begeleiden en sturen en de verbinding tussen hen kunnen realiseren.

We bieden jou

 • een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld.
 • een detacheringcontract van (vooralsnog) een jaar op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3701-€ 5.372), CAR UWO, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring; Bij goed functioneren is verlenging mogelijk.
 • De plek van tewerkstelling is het Gouvernement Limburg te Maastricht. 
 • Hybride werken behoort tot de mogelijkheden. 

Openstelling vacature
De functie van Ketenregisseur zorgfraude RIEC Limburg wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als ook bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De kosten voor detachering worden vergoed door het Riec.

De selectiegesprekken staan gepland op 18 april 2023.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij:

Brigit Dela Haije, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: Bhj.delahaije [at] Rieclimburg.nl
Telefoon: 06 15868902

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij:
Sarah ten Have - van der Heide, ketenregisseur zorgcriminaliteit
Email: s.van.der.heiden [at] Rieclimburg.nl (
)
Telefoon: 06 19282805

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk op 6 april via de button op www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het RIEC? Kijk op https://www.riec.nl

 

 

Solliciteren