Manager / Directeur CC, Kumulus en NHMM (C3)

Onderdeel
Centre Céramique Kumulus NHM
Opleidingsniveau
WO
Werkuren
fulltime
Startdatum
Einddatum

Manager / Directeur CC, Kumulus en NHMM

Centre Ceramique, Kumulus en Natuur Historisch Museum (C3) vormen sinds 2013 één gemeentelijke culturele instelling.  Bibliotheek, kenniscentrum voor Cultureel Erfgoed, een knooppunt voor talentontwikkeling en het kloppend hart voor cultuurparticipatie in Maastricht. De huidige interim manager van C3 beëindigt medio 2022 zijn dienstverband. Wij zijn op zoek naar een opvolger.
We zoeken een daadkrachtige manager, een op samenwerking gerichte cultureel ondernemer, die zich wil verbinden met het werkveld en bijbehorende klanten, de stad, regio en onze gemeentelijke organisatie.

Onze missie: Iedereen toegang tot kennis en cultuur, als bron van inspiratie en plezier.

C3 biedt kansen en diensten voor alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de kennis- en informatiesamenleving. Wij zorgen dat iedereen zich in een vertrouwde omgeving, blijvend kan ontwikkelen.
We vinden samenwerking met partners in de culturele sector, het onderwijs en zorg en welzijn belangrijk.
De klant staat bij ons voorop. Wij werken vol enthousiasme om klanten plezier en de juiste ontwikkeling te bieden, actueel en verrassend te blijven en daarbij iedereen deskundig antwoord en advies te geven.

Sinds 2020 is er een belangrijke uitdaging bijgekomen: de uitwerking van de bezuinigingen waartoe de gemeenteraad Maastricht in september 2020 besloot, in combinatie met de opdracht om cultuurparticipatie vorm en inhoud te geven.
Missie, visie en de belangrijkste strategische doelen zijn in een breed gedragen proces vastgesteld. Nu is het zaak dit verder uit te werken, de veranderingen door te zetten en te verankeren in de organisatie.

Voor de komende jaren zijn een aantal opgaven geformuleerd:

 • Transformatie van het zelf aanbieden van kunst en cultuuronderwijs (miv 01.07.2022) in de disciplines van muziek, beeldend, theater en dans, naar het faciliteren van kunstonderwijs.
 • De organisatie in de periode 2022 – 2025 geleidelijk maar doelgericht transformeren naar een kleiner, slagvaardig werkend geheel, dat de kracht van de verschillende onderdelen effectief gebruikt en combineert.

Voor deze transformatieopgave zijn we voor de komende jaren op zoek naar een stevige:
Manager / Directeur CC Kumulus NHMM

Profiel
Je bent als directeur authentiek en benaderbaar en zoekt actief de verbinding en samenwerking, zowel in- als extern. Je bent een sociaal en cultureel ondernemer die kansen creëert, ziet en grijpt. Je zorgt ervoor dat we ons onderscheidend blijven profileren en het ook daadwerkelijk zijn.
Je bent een boegbeeld voor de organisatie.
Je beschikt over een lokaal, provinciaal en landelijk relevant cultureel netwerk.
Je hebt kennis en ervaring van cultuur in combinatie met veel passie voor het vak
Iemand met een zeer goed gevoel voor de werking van bestuurlijke en politieke processen en agenda’s. Je bent sterk in functioneel leiderschap en het creëren van bewustwording en draagvlak bij alle stakeholders.
Sensitiviteit voor de omgeving, een leider, verbinder en inspirator die, op neutrale wijze de (soms tegenstrijdige) belangen behartigt van betrokken partijen en kan sturen binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
Je bent in staat, de huidige organisatie te transformeren naar een slagvaardige, effectieve en efficiënte organisatie. Je weet de professionals hierin mee te nemen en te overtuigen en creëert goede (multidisciplinaire) samenwerking en afstemming in zowel opgaven als projecten.
Je schept duidelijkheid in afspraken, rollen en overlegstructuren waarbij meer eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. Je brengt hierin structuur en focus aan en zorgt voor een heldere sturing in het totale transitieproces.
Je beschikt over realisatiekracht, overtuigingskracht en een flinke dosis doorzettingsvermogen.
Om extern C3 goed te kunnen positioneren, bouw je als katalysator én facilitator samen met medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners aan de maatschappelijke en culturele missie van C3 in de samenleving. Je weet met een heldere visie en strategie in combinatie met betrokkenheid, de medewerkers vertrouwen te geven en te enthousiasmeren
Je bent communicatief sterk en hebt de juiste combinatie van organisatiekracht, inhoudelijke kennis en politieke sensitiviteit.
Bij voorkeur heb je bestuurlijke ervaring bij culturele of sociaal maatschappelijke stichtingen in een dagelijks bestuur rol, of vervul je anderszins een rol in het cultureel-maatschappelijke veld.


Taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de gehele organisatie en aan het transitieproces, incl. de reorganisatie van het kunst en cultuuronderwijs (Kumulus)
 • Je vertaalt de visie en missie in een helder en SMART-geformuleerd beleidsplan met veel aandacht voor het cultureel ondernemerschap
 • Je creëert en stimuleert onderlinge verbinding en teamvorming om een nieuwe constructieve en effectieve samenwerkingsorganisatie neer te zetten en doelen te realiseren
 • Je bent de vertegenwoordiger van C3 in het culturele netwerk van Maastricht en de regio en zoekt daarbij actief naar nieuwe kansen op samenwerkingsverbanden, die aansluiten bij de missie en visie van C3
 • Je draagt zorg voor de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur
 • Je vertaalt de organisatiestrategie naar de veranderstrategie, zodat collega’s de nieuwe koers met enthousiasme omarmen
 • Je stuurt op een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering, inclusief planning en control
 • Je bent een inspirerend en constructief kritisch sparringpartner, je dringt snel door tot de kern van de zaak en schakelt goed tussen vraagstukken met verschillende achtergronden en urgentie
 • Je maakt een vertaalslag vanuit externe ontwikkelingen in het culturele veld naar de interne organisatie.
 • Je leidt het management van C3 (2 teammanagers en een manager bedrijfsvoering)
 • Je functioneert in opdracht van de Algemeen Directeur Stadsontwikkeling & Economie en Cultuur en legt hieraan verantwoording af

Overige kwalificaties

 • WO werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met een MBA (bijv public en non-profit management en/of public governance)
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van vormgeven, begeleiden en implementeren van veranderingstrajecten bij culturele instellingen
 • Je vindt werken in een overheids- omgeving boeiend
 • Je bent een sparringpartner op directieniveau, schakelt makkelijk met diverse doelgroepen en geeft gevraagd en ongevraagd advies
 • Je hebt bewezen ervaring met het leiden van veranderingstrajecten en het beheren van grote opdrachten op tijd en binnen budget.
 • Uitstekende stakeholdermanagement en communicatieve vaardigheden

Salaris en arbeidsvoorwaarden 

 • Het betreft een fulltime functie op basis van 36 uur per week
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gemeenten
 • Inschaling op basis van opleiding en ervaring in max schaal 14 (€ 5.075 - 6.994) op basis van een 36- urige werkweek

Procedure
Enthousiast? Reageer dan uiterlijk 30 januari 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.
Vragen over de procedure? Dan kun je contact opnemen met Bernadette Huntjens, HR-adviseur, via het telefoonnummer 043-350 4818.

In het werving en selectieproces participeren leden van het management, collega’s van cultuurbeleid en een HR-adviseur.

De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op 10 februari 2022 tussen 9.00 en 13.00 uur. Je wordt verzocht met bovenstaande planning rekening te houden.

Een assessment en referentiecheck maken onderdeel uit van de procedure.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o [at] maastricht.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Solliciteren