Wijkgebonden medewerker

Onderdeel
Veiligheid
Opleidingsniveau
MBO
Werkuren
fulltime
Publicatiedatum
Sluitingsdatum

(schaal 8,  3  fte)

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) ontleent haar naam aan haar doel: zorgdragen voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken, zijn er wetten & regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere worden lokaal bepaald  Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het toezien op de naleving en het handhaven van regels, afspraken en richtlijnen. V&L bestaat uit verschillende teams waarbij ieder team zijn eigen taken, specialiteiten en verantwoordelijkheden heeft.

Een van de teams binnen V&L is het Team Handhaven Openbare ruimte. Een team volop in ontwikkeling. In gezamenlijkheid met de leden van het Team is een doorontwikkeling ingezet die noodzakelijk is om het Team toekomstbestendig te maken.  We willen toe naar een Team dat op basis van beschikbare informatie haar werk doet. Dat we er zijn 'als de Stad er om vraagt'. Meeliftend op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Handhaven streven we naar een professionele organisatie met ondernemende medewerkers die in staat zijn een relevant netwerk te bouwen en te onderhouden. Die proactief bijdragen aan een veilige leefbare omgeving.

Binnen dat Team zijn er 3 vacatures voor de functie van Wijkgebonden Medewerker.

Als wijkgebonden medewerker bij de gemeente Maastricht ben je de vooruitgeschoven post van de gemeente. Je participeert in netwerken, zoekt multidisciplinaire samenwerking en treed je op als vertegenwoordiger van het Team. Van de wijkgebonden medewerker wordt verwacht dat deze actief participeert in het wijkgericht werken van de Gemeente Maastricht binnen het traject van de Leefbare Wijken aanpak. Maastricht heeft een internationaal karakter, is een studentenstad en een stad met veel evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en muziek, waar jouw preventieve en repressieve aanpak gewenst is.

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Een grote diversiteit aan taken en werkzaamheden die betrekking hebben op de toezichts- en handhavingsstaken op het gebied van parkeren, milieu, veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte en de vele evenementen die Maastricht rijk is. Daarnaast verzorgt de gemeente Maastricht ook de toezichts- en handhavingstaken voor de gemeente Meerssen met haar eigen specifieke werkzaamheden en een groot buitengebied.                                                                                                 

Je voert geüniformeerd, een enkele keer ook in burger, toezicht uit en handhaaft op een klantvriendelijke en rechtvaardige manier, waarbij de burger op een adequate wijze wordt benaderd.

Het werk als Wijkgebonden medewerker omvat het actief bijdragen aan een veilige, leefbare leefomgeving. En dat doe je door:

 • Het functioneren als spil in een netwerk van samenwerkende partners en wijkbewoners op wijk- en buurtniveau waar het gaat om de leefbaarheid en aanpak van overlast in de wijken;
 • Het actief opzoeken en onderhouden van de samenwerking met de Wijkagent(en) in de betreffende wijk
 • Het uitoefenen van Toezicht en handhaving in de Openbare ruimte op veiligheid- en leefbaarheidsthema’s c.q het gebruik van de openbare ruimte in brede zin;
 • Toezicht en handhaving van het parkeerbeleid; In samenwerking met de fiscale toezichthouders draag je bij aan het realiseren van de parkeerdoelstellingen.
 • Toezicht en handhaving van het afvalbeleid, ondersteuning van gemeentelijke projecten op dit terrein. Een en ander in nauwe afstemming met andere diensten van de gemeente
 • Toezicht en handhaving tijdens evenementen danwel andere activiteiten in de openbare ruimte
 • Informatie verstrekken m.b.t. te volgen en lopende procedures in relatie tot handhavingskwesties in de wijk.

Wat verwachten we van je?

 • Mbo diploma HTV (niveau3) of
 • Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA-domein I) met de benodigde her- en bijscholingen of
 • Een vergelijkbaar diploma zoals bijvoorbeeld Politie of Marechaussee
 • RTGB certificering
 • Diploma DHW-controleur is een pre
 • Kennis van de algemene wet bestuursrecht is een pre .
 • Rijbewijs B
 • De bereidheid om je verder te ontwikkelen middels opleiding en training (“Fit for the Job”)

 Welke competenties zijn nodig?

 • Ondernemerschap
 • Een proactieve instelling
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • SamenwerkenOnderstaande tekst mag alléén als “standaardtekst” ingevuld worden/teamplayer
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Analytisch vermogen
 • Aanpassingsvermogen/Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden

Bijzonderheden

Goede lichamelijke conditie in verband met de fysieke kant van de functie. Er worden eisen gesteld aan de manier van optreden: stressbestendigheid, conflict beheersend/de-escalerend gedrag, lef /durf en assertiviteit. Je bent bereid tot flexibel werken en extra inzet bij evenementen danwel op andere momenten waarop de stad dit vraagt.
Er wordt gewerkt in onregelmatige diensten waarbij er één keer per twee weken sprake is van een zogenaamd werkweekend.

De toedeling van de WGMers naar specifieke wijken zal in nader overleg plaats vinden.

Wat mag je van ons verwachten?

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie, met een bruto maandsalaris van maximaal € 3732 (salarispeil april 2022) schaal 8 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring), excl. TOD. Bij deze functie hoort onregelmatig werken. De onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt op basis van de gewerkte uren (het rooster) uitbetaald. De voorkeur gaat uit naar een invulling van 36 uur per week.

Heb je interesse?

Reageer dan voor 5 september 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Frans Kooiman, interim teammanager Handhaver 0629050399 of e-mail frans.kooiman [at] maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o [at] maastricht.nl

 

 

 


 

Solliciteren
Onze vacatures