Consulent Jeugd (voor bepaalde en onbepaalde tijd)

Opleidingsniveau Hoger Beroepsonderwijs
Werkuren
36
Minimumsalaris
3317.00
Maximumsalaris
4752.00
Sector(en) Welzijn
Publicatiedatum
Sluitingsdatum

Werken voor de hoofdstad van het goede leven

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld

Als consulent Jeugd onderzoek je wat de jeugdige en/of de opvoeders nodig hebben bij opgroei- en/of opvoedingsvraagstukken. Je ondersteunt en adviseert de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of begeleiding. Hierbij kan het ook gaan om zorg die ingezet wordt bij problemen die buiten de directe opvoedingsrelatie liggen en die op de opvoeding van invloed (kunnen) zijn. De samenwerking met de opvoeder(s) en jeugdige staat voorop waarbij je uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de gezaghebbende/opvoeder(s) en jeugdige.

Je brengt de hulpverlening op gang, neemt stelling en voert de benodigde acties uit. Daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is en geen overeenstemming (meer) is, wordt aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de kinderrechter.

Je voert reguliere en intensieve procesregie bij de inzet van zorg en bent hierin kostenbewust. Bij het uitvoeren van je taak als consulent Jeugd ga je uit van de benadering van positieve gezondheid waarbij je de focus legt op veerkracht en de eigen regie van de jeugdige en/of de opvoeders.

Je bouwt en onderhoudt netwerken en werkt samen met de ketenpartners en in de knooppunten (waaronder scholen, welzijnspartners en zorgaanbieders).

Jouw expertise

  • Afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur Pedagogiek, MWD, Social Work, SPH)
  • SKJ-registratie;
  • Kennis van de Jeugdwet;
  • Specifieke kennis en werkervaring op het gebied van procesmanagement, triage hulpverlening en crisissituaties;
  • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Goed werkgeverschap

De openstaande vacatures betreft 1 structurele plek en 1 tijdelijke plek voor de duur van 1 jaar. Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 9 (€ 3.317 - € 4.752), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering per maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 6 augustus as. via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Marjolein Nicolaes, teammanager Jeugd, 0631 951 185 of e-mail marjolein.nicolaes [at] maastricht.nl.
Solliciteren