Voorzitter van de Welstands-/Monumentencommissie (WMC)

Opleidingsniveau Wetenschappelijk Onderwijs
Werkuren
10
Minimumsalaris
0.00
Maximumsalaris
0.00
Publicatiedatum
Sluitingsdatum

Werken voor de hoofdstad van het goede leven

In Maastricht werken 1800 medewerkers, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De Welstands-/Monumentencommissie

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Deze taak vloeit voort uit de Omgevingswet, de woningwet (WW), de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening gemeente Maastricht en de Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie. De Welstands-/Monumentencommissie hanteert bij de beoordeling de Welstandsnota 2018 “Maatwerk in kwaliteit”.

De huidige commissie bestaat uit een voorzitter, vier onafhankelijke deskundige leden met verschillende specialisaties. De commissie wordt bijgestaan en ondersteund door ambtelijke adviseurs en een ambtelijk secretariaat.

De commissie vergadert eenmaal per twee weken op de dinsdag in de even weken, de gehele dag. De vergadering is openbaar.

Als voorzitter ben je het gezicht van de commissie naar het stadsbestuur.

Benoeming en zittingstermijn
De gemeenteraad benoemt de voorzitter voor een termijn van maximaal drie jaar. Uw benoeming gaat in op 1 oktober 2024. De voorzitter kan eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Jouw expertise

 • Je bent bekend met de stad Maastricht en kent de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de omgang met politiek en bestuur. Je beschikt daarvoor over politieke, bestuurlijke en sociale sensitiviteit. Daarnaast heb je kennis van de structuur en het functioneren van het openbare bestuur. Je bent vertrouwd met ambtelijke en politieke besluitvorming;
 • Je bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en bent op de hoogte van zowel de geschiedenis als de eigentijdse stand van zaken ten aanzien van de architectuur, bouwhistorie, monumentenzorg, welstandszorg en stedenbouwkunde;
 • Je betracht een maximale neutraliteit bij de beoordeling van aanvragen en hebt daarom geen enkele zakelijk binding met lopende projecten in de stad;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel woord als geschrift;
 • Je bent in staat om goed gemotiveerd te adviseren, bent een goede raadgever en vertegenwoordigt, onafhankelijk, het algemene belang. Je kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren ook met niet-deskundigen;
 • Je bent in staat om de openbare vergadering strak te leiden en bent bekend met digitaal vergaderen;
 • Tijdens de openbare vergadering ben je in staat ruimte te scheppen voor inbreng van meningen. Je zorgt voor de consistentie en de continuïteit in de beoordelingen en weet beraadslagingen kernachtig en begrijpelijk samen te vatten;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag van de Welstands-/Monumentencommissie voor de gemeenteraad;
 • Je houdt jezelf goed op de hoogte van eigentijdse ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw en de gevolgen van de klimaat-problematiek, het duurzaamheidsvraagstuk en de energietransitie daarop;
 • Je bent verbindend, motiverend, enthousiasmerend en innoverend;
 • Je streeft een hoog ambitieniveau na;
 • Je kunt in teamverband samenwerken.

Dit bieden wij jou

Je komt te werken in een ambitieus team van deskundige en betrokken specialisten. Hierdoor verruim je je kennis en ervaring van het vak.

Je ontvangt een vergoeding voor bestede uren en een reiskostenvergoeding. Let op: dit betreft geen ambtelijk dienstverband.

Ben je enthousiast?

Reageer dan vóór 5 juni 2024 via www.werkenvoormaastricht.nl of www.werkenvoorlimburg.nl

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met de secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie mevr. Ellen Snoeck bereikbaar via de mail op ellen.snoeck [at] maastricht.nl. of telefonisch via +31615309636.

Sollicitatiegesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden dinsdag 2 juli 2024 in de middag of woensdag 3 juli 2024 in de ochtend.

Meer informatie over Welstand- en Monumentenzorg: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur/de-welstands-en-monumentencomm….

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met Ellen Snoeck.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteren